Рими с: има

Рими: 235 резултати

трима, прима, грима, рима, снима, нима, взима, зима, дима, фирма, филма, сийма, схизма, призма, клизма, писма, стигма, сигма, схема, тема, хрема, трема, нема, взема, зема, чешма, седма, флегма, шума, чума, хума, сума, Струма, глума, кума, дума, гума, Пума, Зума, ума, рома, мома, дома, няма, яма, сама, храма, драма, рама, мамаповече...

Будима, любима, проксима, килима, лечима, шестима, септима, петима, максима, ранима, туризма, будизма, миризма, каришма, енигма, морфема, корема, поема, отнема, фонема, голема, проблема, обзема, система, трирема, приема, емблема, екзема, превзема, графема, харема, заснема, назема, наема, заема, куршума, продума, парфюма, разума, албума, притома, фиброма, диплома, левкома, трахома, фантома, палома, саркома, мушама, голямаповече...

ма, мля, мра, Мда, а, на, щя, тя, спя, смя, смля, бдя, я, ха, спра, пра, взра, зра, свра, вра, сбра, кла, зла, за, тва, ква, два, ща, са, спа, ска, да, ба, та, па

непростима, пантомима, четирима, невидима, зависима, посестрима, трийсеима, нелечима, десетима, деветима, заменима, двайсеима, несравнима, комунизма, парадигма, теорема, апотема, еритема, предприема, емфизема, тантиема, възприема, хризантема, диадема, анатема, изотерма, епидерма, овцеферма, птицеферма, свинеферма, кравеферма, хромозома, карцинома, аксиома, тератома, монодрама, подпрограма, фонограма, номограма, холограмаповече...

неразрушима, неустоима, непоносима, неповторима, недостижима, неизлечима, тридесетима, шестдесетима, петдесетима, двадесетима, тринайсеима, шестнайсеима, петнайсеима, дванайсеима, необяснима, неотразима, ненаранима, незабравима, наполовина, евровизия, употребиха, извинения, намаления, престъпления, Бонболандия, разстояния, състояния, дестинация, изследвания, оправданияповече...

четирийсеима, четиридесетима, осемдесетима, деветдесетима, седемдесетима, четиринадесетима, единадесетима, тринадесетима, осемнадесетима, деветнадесетима, седемнадесетима, шестнадесетима, петнадесетима, дванадесетима, чериринайсеима, единайсеима, осемнайсеима, деветнайсеима, седемнайсеима, четиристотингодишнина, четиригодишнина, четиридесетгодишнина, осемдесетгодишнина, шестдесетгодишнина, четиринадесетгодишнина, тринадесетгодишнина, четиринадесетина, седемнадесетина, проекторезолюция, проектоконституцияповече...

Близо до рими:190 резултати

мисля, видя, мила, иска, стига, имам, виждам, искам, питам, имаш, искаш, жена, една, нея, ела, неща, сега, света, нека, гледам, гледаш, двама, ама, стана, върна, тръгна, тоя, моя, твоя, своя, моля, мойта, твойта, хора, болка, правя, тая, зная, цяла, търсяповече...

сутринта, кучийка, целия, усмивка, отива, красива, щастлива, такива, обича, практика, обичай, умирам, обичам, обичаш, влюбена, последна, живея, намеря, надежда, харесва, небеса, облека, усещам, отдавна, остана, хавана, говоря, желая, направя, забравя, накрая, вятъра, палъра, любовта, толкова, затова, хубава, остава, тогава, такаваповече...

цар, стар, цял, пял, бял, жал, дал, май, ай, знай, най, край, рай, дай, Бай, шанс, танц, ман, знам, срам, грам, сам, дам, там, ах, щях, тях, пях, смях, бях, страх, прах, аз, газ, таз, сащ, наш, страст, част, насповече...

зазорила, полиция, ванилия, последния, България, оръжия, любовница, заприличах, откачена, изневеря, изтрезнея, момичета, инстаграма, грамофона, телефона, ненормална, отричана, шекеряна, неразбрана, аматьорка, красивая, провървяла, отминава, заличава, заразява, изпълнява, безкрайността, понякога, съпругата, кучийкатаповече...

несравнимия, изречения, консумация, възприятия, генерация, очаквания, кабадалия, несподелена, зашеметена, ненамерена, апартамента, обстоятелства, злоупотреба, нерисувана, несънувана, разоравана, освобождава, самоличността, пеперудката, историятаповече...

Евроеуфория, палеозоология, натурфилософия, ендокринология, аудитория, радиотелефония, фотолаборатория, психолаборатория, незаменимия, радиогониометрия, полуинтелигенция, поосиромашеещия, поосиромашеелия, електрокардиография, съболезнования, комуникация, миниатюризация, бизнесасоциация, рехабилитация, преквалификацияповече...

Обратно нагоре

Други езици:

en_us en_gb es it de ru pl cs sk hr sr sq uk ro sv fi hu el tr eo sw id ko zh_hans

Нещо липсва или не работи според очакванията ви?
Осведоми ни!